ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі - “Послуги”) фізичною особою-підприємцем Сяміною Дар’єю Михайлівною, що діє відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 068 000 0000 045520 від 19.02.2020 (надалі - “Виконавець”), будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі - “Замовник), далі по тексту договору кожна окремо іменуємі “Сторона”, а разом – “Сторони”. 

ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація, адресована будь-якій фізичній особі або юридичній особі та є офіційною публічною пропозицією Виконавця. Цей Публічний договір є загальним договором для всіх Замовників  Виконавця та укладається в електронній формі, що прирівняна до письмової відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» та статті 207 Цивільного кодексу України. 
Цей Договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Замовників. 
Виконавцем надаються послуги Замовнику на підставі відповідної оплати за послугу, обрану на сайті Виконавця, що у відповідності до статті 642 Цивільного Кодексу України є повним і безумовним прийняттям умов публічного договору таким Замовником. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за обраний курс. 

ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ 

Замовник - будь-яка фізична або юридична особа, якій надаються Послуги відповідно до умов цього Публічного договору. 
Виконавець - фізична особа-підприємець Сяміна Дар’я Михайлівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3065301721, що діє відповідно до запису до Єдиного державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 068 000 0000 045520 від 19.02.2020 р. 
«Кіношкола Олександра Онуфрієва» - програма з надання інформаційно-кунсультаційних послуг, в якій безпосередньо надаються Послуги (надалі - “Кіношкола”), з базових та професійних навичок акторської професії за методикою авторської програми Олександра Онуфрієва та інших фахівців.
Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі - “Договір”) - публічний договір. 
Укладення договору - Договір вважається укладений між Виконавцем та Замовником у разі здійснення (повної або часткової) оплати за Послуги Замовником.  
Лекція, заняття - вид інформаційної послуги, що надається Виконавцем, відповідно до умов цього Договору.
Електронне повідомлення - повідомлення надіслане Замовнику від Виконавця з офіційної електронної пошти. 
Електронна поштова адреса Замовника (надалі - “Електронна пошта Замовника”) - електронна поштова адреса, яку було надано Замовником Виконавцю під час реєстрації на офіційному веб-сайті Виконавця. Електронною поштою Замовника також вважається електронна пошта, яка була змінена) Замовником у зв’язку із необхідністю відновлення втраченого доступу до Послуг. 
Електронна адреса пошти Виконавця (надалі - “Електронна пошта Виконавця”) - офіційна електронна адреса пошти: kinosalon.2021@gmail.com 
Тарифний план - інформація про умови обслуговування Замовника, що розміщена на офіційному веб-сайті Виконавця.
​ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до умов цього Договору та за замовленням Замовника Виконавець зобов’язується надавати Замовникові інформаційно-консультаційні послуги, а саме послуги, з базових та професійних навичок акторської професії за методикою авторської програми «Кіношкола Олександра Онуфрієва», за затвердженою програмою, відповідно до обраного Замовником курсу, який опублікований на відповідній вебсторінці та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.
1.2.Послуги надаються Замовнику в групі. Чисельність групи із врахуванням особи Замовника не може перевищувати 16 осіб.
1.3.Заняття проводяться за розкладом, який складений Виконавцем, відповідно до обраного Замовником курсу.
1.4. Виконавець залишає за собою право обирати місце надання послуг із попереднім повідомленням про це Замовника.​
1.5. Замовник дає свою згоду Виконавцю на використання особистих даних, в тому числі на використання та розміщення фото та відео.

2.  ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

​2.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.
2.2. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.
2.3. Укладаючи цей Договір, Замовник  дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних.
2.4.Замовник приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій - оплати вибраного Курсу. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.​
2.5. Виконавець гарантує, що він буде використовувати персональні дані отримані від Замовника не інакше як з метою виконання умов Договору. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1.Виконавець має право:
3.1.1. До початку надання Послуг ознайомити Замовника послуг з вимогами техніки безпеки, а також з Правилами відвідування.
3.1.2.Отримувати оплату за надані Послуги від Замовника відповідно до тарифного плану.
3.1.3.Змінювати дату/час/місце проведення занять, коригувати склад спікерів, що одночасно не повинно впливати на загальну тематику програми.
3.2. Виконавець зобов’язаний:
3.2.1.Забезпечити надання послуг відповідно до умов цього Договору. Надати якісні послуги відповідно до обраної Замовником програми.
3.2.2.Створити належні та необхідні умови для організації та проведення занять.
3.2.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації занять, їх змісту, про права та обов’язки Сторін під час надання Послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.

 4.1.Замовник має право:
 4.1.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг за цим Договором.
4.1.2. Отримувати інформацію про дату/час/місце надання Послуг, а також своєчасно отримувати інформацію про зміну дати/часу/місця надання послуг.
4.1.3.Отримати якісні Послуги.
4.1.4. Достроково в одностороньому порядку розірвати цей Договір. У випадку дострокового розірвання даного Договору Замовником без поважних причин, кошти, що були внесені як оплата за даним Договором, поверненню не підлягають.
4.2.Замовник зобов’язаний:
4.2.1.  Виконувати в повному обсязі вимоги Виконавця стосовно проведення занять та майстер-класів.
4.2.2.Старанно виконувати вимоги програми з надбання базових та професійних навичок акторської професії за методикою авторської програми «Кіношкола Олександра Онуфрієва».
4.2.3. Оплатити Послуги відповідно до тарифного плану у повному обсязі. Замовник зобов'язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на Офіційному веб-сайті Виконавця.
4.2.4. Відвідувати заняття та майстер-класи згідно графіку, зазначеного в програмі.
4.2.5. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів, в тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер. 

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Оплата здійснюється відповідно до обраного Замовником тарифного плану визначеного на момент його публікації на веб-сайті Виконавця. Вартість за Послуги у тарифному плані зазначені у гривнях з урахуванням всіх податків, без урахування комісії банку або платіжної системи. Обов’язок відшкодування комісії банку чи платіжної системи при повній оплаті (частковій передоплаті) Послуг покладається на Замовника. 
5.2. Спосіб оплати обирається Замовником самостійно з числа варіантів, запропонованих на веб-сайті Виконавця. 
5.3. Підставою для зарахування до обраного курсу є внесення авансового платежу у розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень на розрахунковий рахунок Виконавця. В платежі вказується прізвище та ім’я студента, а також назва обраного курсу: Базовий курс/Кінопрактика/Каскадерська майстерніість.
5.4. Після початку занять авансовий платіж зараховується як частина оплати за навчання.
5.5. Тарифні плани:
5.5.1. Базовий курс:
        1) авансовий платіж для зарахування – 1000 грн. – вноситься в будь-який час до старту навчання;
        2) перший платіж – 4850 грн. – вноситься до початку першого заняття;
        3) другий платіж – 4850 грн. – вноситься до початку другого місяця навчання;
        4) третій платіж – 4850 грн. – вноситься до початку третього місяця навчання;
        5) четвертий платіж – 4850 грн. – вноситься до початку четвертого місяця навчання.
Вартість повного курсу навчання складає 20400 грн.
Студент має право запросити індивідуальний графік платежів виходячи із графіку навчання групи, до якої його було зараховано.
5.5.2. Кінопрактика:
         1) авансовий платіж для зарахування – 1000 грн. – вноситься в будь-який час до старту навчання;
         2) перший платіж – 4400 грн. – вноситься до початку першого заняття;
         3) другий платіж – 4400 грн. – вноситься до початку другого місяця навчання;
         4) третій платіж – 2200 грн. – вноситься до початку третього місяця навчання.
Вартість повного курсу навчання складає 12000 грн.
Студент має право запросити індивідуальний графік платежів виходячи із графіку навчання групи, до якої його було зараховано.
5.5.3. Каскадерська майстерність:
         1) авансовий платіж для зарахування – 1000 грн. – вноситься в будь-який час до старту навчання;
         2) перший платіж – 1600 грн. – вноситься до початку першого заняття та зараховується в оплату 4-х занять разом із авансовим платежем;
         3) другий платіж – 2600 грн. – сплачується перед початком наступних 4-х занять;
         4) третій платіж – 2600 грн. – сплачується перед початком наступних 4-х занять.
Вартість повного курсу навчання складає 7800 грн.
Студент має право запросити індивідуальний графік платежів виходячи із графіку навчання групи, до якої його було зараховано.
5.5.4. Оплата майстер-класів здійснюється одноразово в повному обсязі відповідно до заявленої вартості майстер-класу.
5.5.5. Повна оплата та часткова передоплата Послуги здійснюється в національній валюті України (гривні) у відповідності до тарифних планів, встановленими на момент надання Послуг. 
5.6. Часткова передоплата або повна оплата Послуг здійснюється шляхом переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. 
5.6.1. Частковою передоплатою вважається передоплата у розмірі, визначеному у тарифному плані.
5.6.2. Повна оплата здійснюється не пізніше десятого заняття, якщо інше не зазначено в тарифному плані
5.6.3. У разі, якщо у зазначений пунктом “5.4.2” Договору строк Замовник не здійснив повну оплату за Послуги - Виконавець має право розірвати Договір та не допустити Замовника до відвідування занять.
5.7. Сплачені кошти за повну оплату або часткову предоплату не повертаються Замовнику у жодному випадку.
5.8. У разі, якщо Замовник не має можливості бути присутнім на заняттях у визначений повідомленням час, а також з інших причин та підстав, відповідно до яких виконання Договору є неможливим з вини Замовника - за погодженням із Виконавцем, здійснена часткова передоплата або повна оплата за Послуги може бути зарахована лише на один наступний курс надання Послуг. 
5.9. У будь-яких інших випадках здійснена часткова передоплата або повна оплата Замовником не повертається у жодному разі та за жодних умов. 

6. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. З метою забезпечення безперервності процесу проведення занять та поліпшення засвоюваності матеріалу, що надається Замовнику, Виконавець має право протягом часу проведення занять на свій розсуд коригувати (змінювати, доповнювати) викладацький склад та теми певних лекцій. 
6.2. Замовник приймає на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з наданням Послуг.
6.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність відповідно чинного законодавства України та умов Договору. 
6.5. У випадку несплати Замовником вартості Послуг у повному обсязі та у термін (строк), встановлений пунктом «5.1.» Договору, Виконавець має право розірвати Договір та не допустити Замовника до відвідування лекцій. 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та розбіжності, які виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з його виконанням, вирішуються шляхом переговорів.
7.2.У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо спірних питань, такий спір вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, настання яких Сторона, яка не виконала зобов’язання повністю або частково, не могла ні передбачати, ні запобігти розумними методами (форс-мажор). При настанні зазначених обставин Сторона, відповідно до умов договору, для якої створилася неможливість виконання її зобов’язань за цим договором, повинна в найкоротший термін (розумний строк) повідомити про них письмово іншу сторону з додатком відповідних підтверджень. Належним доказом настання обставин непереборної сили є відповідна довідка Торгово-промислової палати України. 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

9.1. Договір вважається укладеним і набуває юридичної сили з моменту повної оплати або часткової передоплати за Послуги Замовником та діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
Вчинення зазначених дій вважається беззастережною згодою Замовника з умовами Договору і приєднання до всіх умов Договору без будь-яких змін, вилучень або обмежень. Якщо Замовник не приймає в повному обсязі умови Договору, то в такому випадку такий Замовник не допускається до відвідування занять і договір вважається неукладеним. 
9.2. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. В цьому випадку повернення грошових коштів за повну оплату або часткову передоплату за Послуги здійснюється відповідно та у порядку визначеному пунктом “5.7.” Договору.  

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із його виконанням, у тому числі із дійсністю, укладенням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 
10.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. 
10.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір. 
10.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою. 
10.5. З усіх питань, які неврегульовані в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

РАХУНОК ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ПЛАТЕЖІВ:

Фізична особа-підприємець (ФОП)
СЯМІНА ДАР’Я МИХАЙЛІВНА
Індивідуальний податковий номер (ІПН): 3065301721
Рахунок IBAN: UA033348510000000026001149801
в АТ «ПУМБ»
МФО: 334851

© All Right Reserved. My company Inc.
e-mail ua: kinosalon2021@gmail.com